CƠM NIÊU NGON BIÊN HÒA | CƠM NIÊU TÌNH BẠN

Cá Bông Lau Kho Tộ
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Bống Kho Tộ
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Lóc Kho Tộ
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Kèo Kho Tộ
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Kèo Chiên Giòn (Chắm Mắm Me)
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Chép Kho Riềng
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Sát Kho Tộ (Theo Mùa)
90,000đ/size lớn
60,000đ/size nhỏ
Cá Đù 1 Nắng
80,000đ/size lớn
Liên hệ/size nhỏ
Cá Chép Om Dưa
Liên hệ
Cá Lăng Kho Tộ
100,000đ/size lớn
80,000đ/size nhỏ
Cá Lăng 2 Món
Liên hệ
Zalo
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: